Αρχική   Επικοινωνία      
WAKE
Working along with key experts

 Νέα & Ανακοινώσεις

Οι εκπαιδεύσεις για τους επαγγελματίες που έχουν άμεση επαφή με θύματα βίας και εγκλήματος θα πραγματοποιηθούν στις:

 

15 και 16 Δεκεμβρίου 2016

12 και 13 Ιανουαρίου 2017

26 και 27 Ιανουαρίου 2017

09 και 10 Φεβρουαρίου 2017

23 και 24 Φεβρουαρίου 2017.

 

Οι μελέτες περιπτώσεων σε άτομα που κατέχουν θέσεις κλειδιά και τα οποία είναι αρμόδια για τις αλλαγές σε διαδικασίες στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν στις:

 

10 Ιανουαρίου 2017, 31 Ιανουαρίου 2017, 07 Φεβρουαρίου 2017, 21 Φεβρουαρίου 2017 και 07 Μαρτίου 2017.