Αρχική   Επικοινωνία      
WAKE
Working along with key experts

 Αποτελέσματα

Αποτελέσματα / Παραδοτέα:

  • Έκθεση αναγκών
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών
  • 5 βιωματικά εργαστήρια για επαγγελματίες που έχουν άμεση επαφή με θύματα εγκλήματος και βίας
  • 5 εργαστήρια για μελέτες περιπτώσεων με με επαγγελματίες ανώτερης βαθμίδας
  • Εγχειρίδιο με κατευθυντήριες γραμμές για αναγνώριση θυμάτων
  • Εργαλείο για αναγνώριση θυμάτων

Screening Victims’ Guidelines

Mapping of training needs for governmental services and institutions coming into contact with victims of crime and violence in Cyprus

Training material