Αρχική   Επικοινωνία      
WAKE
Working along with key experts

 Κοινοπραξία

Συντονιστής:

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)

Εταίροι / Συνδικαιούχοι:

1: Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

2: Enoros Consulting Ltd (Κύπρος)

3: The Portuguese Association for Victim Support (APAV - Πορτογαλία)

4: The Association for battered and Sexual Abused Women (ADAVAS -Ισπανία)

Συνεργάτες:

  • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
  • Υπουργείο Υγείας
  • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού